[ad_1]
Protektahan ang sarili at pigilan ang pagkalat ng mga sakit tulad ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 (dating 2019-nCoV). Tandaan, STOP NCOV!

S-ee a doctor if symptoms of cough and colds persist
T-ake 8 to 10 glasses of water daily
O-ne’s health is important. Maintain a healthy lifestyle and a clean environment
P-repare healthy and well-cooked meals

N-ever forget to cover your mouth and nose when coughing or sneezing
C-rowded places and contact with farm and wild animals should be avoided
O-bserve proper handwashing techniques (with soap and water) regularly
V-itamin C supplements and vitamin C-rich fruits and vegetables should be taken daily

I-download at ipaskil ang infographic sa inyong paaralan at sa mga pampublikong lugar upang mapalaganap ang kaalaman ukol sa pag-iwas sa COVID-19.

Bisitahin ang deped.gov.ph/stopcovid19 para sa iba pang mga update at health tip.

[Bersyon sa Filipino: https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/02/Stop-nCoV_FIL.png]

Para sa karagdagang impormasyon sa mga nararapat na hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa mga paaralan, basahin ang DM 31, s. 2020: http://bit.ly/DM31S2020

#STOPnCoV #DepEdPhilippines #DepEdTayo


[ad_2]

Source