May God’s covering be upon us all.
Stay safe everyone.

PUBLIC SERVICE ADVISORY: Mga dapat malaman tungkol sa CORONAVIRUS.

#GoCavite #CoronaVirusSource