[ad_1]

Ang tubig na naiipon sa mga paso ng halaman ay maaaring pamugaran ng mga lamok.

Palitan ang tubig linggo-linggo at sumama sa 4o’clock habit araw-araw!

#4oclockhabit #Mag4Sna #DengGetOut #NationalDengueEpidemic


[ad_2]

Source