Alamin kung ano ang mga importanteng impormasyon na dapat malaman ukol sa kung ano ang coronavirus, mga sintomas nito, at kung paano ito maiiwasan!Visit KCA Facebook Page